tilmeld link

Samfund & Politik


Det offentlige har en stor base af hjemmesider liggende klar med gode informationer til de Danske borgere. Vi forsøger her at samle dem sammen så man nemt kan finde sin offentlige myndighed.
Tilføj endelig nye sider vi ikke har.


Brønderslev

Brønderslev

Hvad enten du skal finde et pengeinstitut, en advokat, en ejendomsmægler,en frisør, en revisor eller noget helt andet, går du aldrig forgæves i Brønderslev..
Kategori: Samfund & Politik » Bynet & Portaler
Bølgebryderen.dk

Bølgebryderen.dk

Et socialpædagogisk opholdssted for unge mellem 13-23 år. Vi har fokus på nærhed, ærlighed, kærlighed og resultater.
Vi arbejder ud fra et kristent livs og menneskesyn og vi er en institution som betragter alle vores unge som unikke enkelte individer - der har brug for en ekstra chance - og det får de hos os!.
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
Børn Sulter

Børn Sulter

BørnSulter er en hjælpeorganisation, som har til formål at hjælpe denne verdens svageste: børn som lever på kanten mellem liv og død. Disse børn lever i sult og ekstrem fattigdom. På trods af, at der er rigeligt mad til alle i verden, dør stadig 5.6 millioner børn af sult om året.
Din støtte går direkte og ubeskåret til de nødlidende børn. Hver en krone tæller, når det g.
Kategori: Samfund & Politik » Organisationer
BØRNEfonden - Hjælp et barn

BØRNEfonden - Hjælp et barn

Børnefondens mission er at hjælpe børn i fattige lande til at blive sunde. Uddannede og selvstændige voksne og støtter dem og deres forældre til at skabe et varigt eksistensgrundlag og en fortsat udvikling i lokalsamfundet.

Visionen for Børnefonden er: En verden, hvor børn er frie og vokser op som sunde, godt uddannede og selvstændige individer, der selv skaber deres eksistensgrundlag i et demokratisk ledet lokalsamfund..
Kategori: Samfund & Politik » Velgørenhed
Børnehjemmet Sanderumhus

Børnehjemmet Sanderumhus

Børnehjemmet Sanderumhus modtager børn og unge i alderen fra 0 - 18/23 år, som har væsentlig behov for socialpædagogisk støtte og socialpædagogisk behandling.

Det er institutionens vigtigste opgave, at give barnet og den unge omsorg, tryghed og forståelse, som er grundlaget for en god og sund udvikling..
Kategori: Samfund & Politik » Opholdssted & Institution
Børnehjælpsdagen

Børnehjælpsdagen

I dag støtter Børnehjælpsdagen det frivillige børne- og ungdomsarbejde samt de cirka 15.000 anbragte børn og unge i Danmark.

Børnehjælpsdagen vil være nytænkende og dynamisk i arbejdet med at skabe en synergi mellem de frivillige børne- og ungdomsforeninger samt de børn og unge, der bl.a. på grund af omsorgssvigt er anbragt uden for hjemmet.

Børnehjælpsdagen arbejder for børn i Danm.
Kategori: Samfund & Politik » Velgørenhed
Børneliv - Viden om børn!

Børneliv - Viden om børn!

Hos Børneliv får du dybere indsigt i børn, hvad enten det gælder børneopdragelse, børns indlæring, leg eller andet.
Førende børneforskere åbner dørene til deres viden og står til rådighed med alt hjælp og vejledning de kan bidrage med..
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge

Center for Kemisk Beredskab

Informationer om farlige stoffer og kampstoffer, fra Beredskabsstyrelsen.
Kategori: Samfund & Politik » Beredskab
Centerpartiet i Danmark

Centerpartiet i Danmark

Centerpartiet i Danmark er stiftet januar 2009. Partiet sættermennesket før økonomien og er neutralt overfor den traditionelle højre-venstre opdeling af dansk politik.

Blandt mærkesagerne er bl.a. bedre vilkår for frivilligt arbejde og omsorg overfor samfundets svage grupper. CenterPartiet synliggør sin samhørighed med de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området ved at bruge firkløveren som par.
Kategori: Samfund & Politik » Partier
CMF Danmark

CMF Danmark

CMF Danmark arbejder for at skaffe faddere til fattige, filippinske børn, der bor og vokser op på lossepladser og i slumkvarterer.

Alle fadderskaber/sponsorater går 100 % ubeskåret til Filippinerne. Hjælp et fattigt barn til en bedre tilværelse.
Din hjælp vil gøre en stor forskel i et barns liv..
Kategori: Samfund & Politik » Velgørenhed
Copenhagen Institute

Copenhagen Institute

Centret er en uafhængig og ikke-partipolitisk tænketank, der arbejder på at fremme den personlige frihed, den frie markedsøkonomi og det åbne samfund. For at fremme vores vision om et rigere og friere Danmark søger vi at påvirke den offentlige opinion herunder politiske beslutningstagere samt andre meningsdannere.
Kategori: Samfund & Politik » Organisationer
CSR - virksomheders sociale ansvar

CSR - virksomheders sociale ansvar

God information om CSR (corporate social responsibility), der omtrent på dansk kan oversættes til virksomhders sociale ansvar eller bare social ansvarlighed.
CSR er de senes par år blevet et vigtigt tema for såel danske som globale virksomheder. På siden finder du gode links, artikler, film, podcasts mv. om CSR. Der er desuden gode tips om CSR kommunkation og handlingsplanen..
Kategori: Samfund & Politik » Debat
Culture of Trust

Culture of Trust

Culture Of Trust er et initiativ, der har til formål at dæmme op for Frygtens kultur, som i stort omfang har sat dagsordenen efter 11. september 2001.
Tanken bag initiativet er, at skabe bro mellem mennesker, på tværs af kultur, religion, nationalitet og hudfarve.
Det skal ske ved at finde, styrke og udbrede nogle få fælles og grundlæggende værdier, som alle mennesker kan tilslutte sig.
Grundlæggende handler det om, at gensidig re.
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
Dagplejen Rasleægget

Dagplejen Rasleægget

Dagplejen Rasleægget, er en privat dagpleje, beliggende i Odense.
I Rasleægget har vi fokus på musik, sang og udendørs aktiviteter hver eneste dag. Vi har plads til 10 børn. Ring og bliv skrevet op til en plads allerede i dag..
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
Dagplejerne.dk

Dagplejerne.dk

Hjemmesiden, hvor forældre og andre interesserede kan få et indblik i hvilke private dagplejere der er i Brønderslev kommune og hvad vi kan tilbyde børn og deres forældre.
Her er en beskrivelse af alle private dagplejere i Gl.Dronninglund Kommune. Der er ligeledes billeder af vores fælles arrangementer..
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
Danmarks Løver

Danmarks Løver

Danmarks Løver - modstandsbevægelsen mod Dansk Folkepartis besættelsesmagt: Ressourcesamling og inspiration til kritik af den ensretning, som samfundet er underlagt i kraft af Dansk Folkepartis indflydelse..
Kategori: Samfund & Politik » Samfundskritik
Danmarkskort

Danmarkskort

Find vej, find sted eller find rutebeskrivelse. Danmarkskort.dk er hurtig og helt enkel kort over Danmmark og hele verden.

Danmarkskort.dk er en gratis tjeneste. I samarbejde med Google og Internet.dk

Virksomheder kan nemt og gratis tilmelde egen forretning til Danmarkskortet.
Kategori: Samfund & Politik » Kort & Vej
Dansk Institut for Militære Studier

Dansk Institut for Militære Studier

Mød forskere ved dansk institut for militære studier. Dansk og international forsvarspolitik behandles her - nye vinkler og indsigter.

Dansk Institut for Militære Studier er enforskninginstitut..
Kategori: Samfund & Politik » Institutter
Dansk Skovforening

Dansk Skovforening

Skovbrugets brancheorganisation. Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes muligheder for at bevare og udvikle naturværdier..
Kategori: Samfund & Politik » Organisationer
Danske Børn

Danske Børn

I bogen "Danske Børn" fortæller 6 unge deres livshistorie. Om at miste sine forældre og sit selvværd.
De 6 unge har alle været anbragt uden for hjemmet og har oplevet at blive svigtet af det etablerede behandlersystem..
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
De Frivilliges Hus (DFH) Viborg

De Frivilliges Hus (DFH) Viborg

De Frivilliges Hus har som opgave at støtte, inspirere og udbrede kendskabet til det frivillige sociale arbejde i Viborg Kommune.

De Frivilliges Hus samarbejder med godt 100 foreninger, som hver især yder en uvurderlig indsats indenfor det frivillige sociale område.

De Frivilliges Hus har kontor i Vesterbrogade 1 i Viborg, hvor vi også stiller kontorfaciliteter og mødelokaler til rådighed for foreningerne. Satellitkontorer findes i Bjerringbr.
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
De Jura Studerendes Retshjælp

De Jura Studerendes Retshjælp

De Jura Studerendes Retshjælp er en frivillig organisation af jurastuderende ved Syddansk Universitet i Odense, der tilbyder gratis retshjælp til private enten telefonisk eller pr. e-mail. Se flere oplysninger på hjemmesiden.
Kategori: Samfund & Politik » Organisationer
delebarn.dk

delebarn.dk

Her kan forældre til delebørn samarbejde om at få børnenes hverdag til at fungere.
Der er værktøjer (kalender, barnets bog, opslagstavle mm.) og rådgivning (psykolog, advokat og socialrådgiver).

På bloggen kan man læse og kommentere en bred vifte af indlæg, med fællesnævneren: delebørn. Og man kan deltage i forum..
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
Den Usynlige Pensel

Den Usynlige Pensel

Denup.dk er et pædagogisk udviklingsprojekt, der har til formål at beskrive metoder og arbejdsformer til at styrke små børns indre billeddannelse som en del af sprogarbejdet i dagtilbud..
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
Det danske hus - Hjælp de ældre i Rumænien

Det danske hus - Hjælp de ældre i Rumænien

Under ferieophold i Bagaciu, Rumænien blev en gruppe Danskere opmærksomme på mangelen på plejehjem til enlige der ikke længere kan klare sig i eget hjem..

I samarbejde med Schreiber-tours stiftede man i 2006 en støtteforening med det formål at bygge et plejehjem.

Det står nu færdigt - klar til indflytning.
Støtteforeningens kontingentindtægter samt indtægt ved salg af genbrugstøj går ubesk&.
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
DF - Dansk Folkeparti

DF - Dansk Folkeparti

Den klare linje i principprogrammet er som hidtil vort varme og stærke nationale sindelag.

I Dansk Folkeparti er vi stolte af Danmark; vi elsker vort fædreland, og vi føler en historisk forpligtelse til at værne om landet, folket og den danske arv.

Med denne forpligtelse følger nødvendigheden af et stærkt forsvar samt trygge og sikre grænser. Kun i et frit Danmark kan landet udvikle sig efter folkets vilje..
Kategori: Samfund & Politik » Partier
din-debat.dk

din-debat.dk

debatforum for alle om alt mellem himmel og jord. Vi taler politik, samfund, religion, parforhold, fritid, mad og meget andet.
Her kan alle være med uanset køn, alder, social status eller etnisk oprindelse. Hvor meninger mødes.
Kategori: Samfund & Politik » Debat
DSI Andromeda

DSI Andromeda

DSI Andromeda, opholdssted for unge fra 15 år stedet drive Skonnerten Jylland, med internskole, vi tilbyder nu også en treårig maritim STU, den eneste af sin art i Danmark, den pædagogiske linie på stedet er anderkendende pædagogi og relationspædagogik.
Kategori: Samfund & Politik » Opholdssted & Institution
Dyrenes SOS

Dyrenes SOS

Hvad er Dyrenes SOS?
Dyrenes SOS er en dyreværnsorganisation hvis formål er, at forbedre vilkårene for gadedyr i udlandet, som ofte lever en meget kummerlig tilværelse.
Gennem ABC programmer (animal birth control), foretager vi behandling, neutralisering, mærkning samt rabiesvaccination af hunde- og kattepopulationen i udvalgte områder.
Derefter bliver dyrene genudsat i lokalområdet, hvor de vil blive passet af lokale foderværter.
Ti.
Kategori: Samfund & Politik » Organisationer
Efterværn Syd

Efterværn Syd

EfterVærn Syd et efterværns-/udslusnings-tilbud i Region Syddanmark.
Tilbudet er målrettet til unge mellem 15 og 23 år, som - fx. efter et institutionsophold - har behov for et trygt og struktureret sikkerhedsnet samtidig med at de udvikler individuelle og sociale kompetencer til at kunne klare sig selvstændigt..
Kategori: Samfund & Politik » Opholdssted & Institution