tilmeld link

Samfund & Politik


Det offentlige har en stor base af hjemmesider liggende klar med gode informationer til de Danske borgere. Vi forsøger her at samle dem sammen så man nemt kan finde sin offentlige myndighed.
Tilføj endelig nye sider vi ikke har.


Elmegaards Børn & Unge

Elmegaards Børn & Unge

Et socialpædagogisk opholdssted, et behandlingstilbud for børn og unge 6-17 år med forskellige psykosociale og adfærdsmæssige problemer. bla. OCD, ADHD.
Opholdsstedets værdier bygger bl.a. på et humanistisk menneskesyn og et omsorgsfuldt, trygt, anerkendende og udviklende hjem..
Kategori: Samfund & Politik » Opholdssted & Institution
Emmedsbo Mølle

Emmedsbo Mølle

Emmedsbo er et socialpædagogisk udviklings- og bo tilbud til unge i alderen 14 - 18 - 23 år.
Behandlingen/ pædagogikken på Emmedsbo tager udgangspunkt i den enkelte og er funderet på en Psykodynamisk tænkning.
Derfor er opholdet tilrettelagt således at den unge får tildelt en primær og en sekundær kontaktperson. Relationen mellem den unge og dennes kontaktpersoner en væsentlig del af det pædagogiske arbejde.
Det .
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
En Bedre Fremtid

En Bedre Fremtid

Få information om fattigdom og nødhjælp og få inspiration til hvordan du kan hjælpe eller lære mere om emnet.
Få en kort beskrivelse af, hvilke lande der er ramt af fattigdom, og hvordan det påvirker dem..
Kategori: Samfund & Politik » Velgørenhed
Energitilsynet

Energitilsynet

Energitilsynet er en dansk uafhængig myndighed, som fører et aktivt og fremadrettet tilsyn med den danske energisektor: Elektricitet, naturgas og fjernvarme.

Energitilsynet arbejder for at sikre effektive og gennemsigtige energimarkeder i Danmark blandt monopolselskaberne.

Tilsynet bidrager dermed til, at danske husholdninger, virksomheder og andre får den nødvendige energi til rimelige og gennemsigtige priser og på rimelige vilkår..
Kategori: Samfund & Politik » Tilsynsmyndighed
Enhedslisten - Liste Ø

Enhedslisten - Liste Ø

Enhedslistens politik tager udgangspunkt i fællesskabet som samfundets bærende kraft.

Fællesskabet skaber også forudsætningerne for det enkelte menneskes mulighed for fri udfoldelse.

Enhedslisten arbejder for et samfund, hvor alle skal have samme muligheder for bolig, arbejde og uddannelse.
Og hvor der er plads til alle, uanset køn, alder, seksuel orientering, tro eller etnisk oprindelse. Samfundet har brug for alles ressourcer. Det g&aeli.
Kategori: Samfund & Politik » Partier
Erhvervsaffald i Næstved Kommune

Erhvervsaffald i Næstved Kommune

Det skal være nemt for de erhvervsdrivende i Næstved Kommune at få viden om affald.
Hvordan skal affaldet sorteres, hvor kan det afleveres og hvem må transportere det?
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med de seneste nyheder om erhvervsaffald, og du finder altid en komplet liste over godkendte transportører og modtageanlæg..
Kategori: Samfund & Politik » Kommuner
eUpdates.dk - 100% Seriøse nyheder for unge!

eUpdates.dk - 100% Seriøse nyheder for unge!

Vil du vide det seneste om Teknik, så er eUpdates noget for dig. Vil du vide mere om Gossip og musik, så er eUpdates ligeledes noget for dig.

Interessere ting som sker online dig? Så er vi ligeledes noget for dig. Og vi skal ikke forglemme, sport, film og TV.

Kort sagt, eUpdates er en flok unge, som står sammen om et frivilligt projekt, som skriver nyheder til folk der ligeledes er unge. Det er for unge i hele landet.
Vi dækker næsten alt s.
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
Familierådgivningen Viseverden

Familierådgivningen Viseverden

Viseverden, er et firma, der har speciale i rådgivning af ungeog deres familier, som, af somfundet, har fået stemplet Utilpassede eller udsatte.

Vi arbejder både med etnisk danske og danke med anden etninsk baggrund. Relation som det gennemgående fikspunkt....
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
Farvel Danmark - Den bedste guide til Malmø!

Farvel Danmark - Den bedste guide til Malmø!

Den ultimative guide fra København til Malmø! Sitet indeholder masser af tips og tricks, vedr. at flytte til Sverige og arbejde i Danmark! Den absolut bedste online guide, hvis man ønsker at bosætte sig i Malmø, købe bil i Sverige eller lære andre gode tips og tricks!!.
Kategori: Samfund & Politik » Bynet & Portaler
FDM

FDM

FDM er danmarks største forbrugerorganisation. Foreningen er en tværpolitisk organisation, der taler bilismens sag. Ikke for bilismens egen skyld, men ud fra en erkendelse af, at bilen er et nødvendigt værktøj for at få arbejds- og familielivet til at hænge sammen og dermed også en af forudsætningerne for fortsat vækst i samfundet..
Kategori: Samfund & Politik » Organisationer
fhraadgivning.com

fhraadgivning.com

Rådgivningen kan rekvireres af såvel forældre som forvaltninger, skoler og institutioner. Rådgivningen kan omfatte familie og netværk.
Rådgivningen bliver givet på baggrund af en høj grad af erfaring fra praksis, kombineret med en solid uddannelsesmæssig baggrund.
Rådgivningen i forhold til børn og unge kan omfatte: Psykosociale problemer, der omhandler det hele liv eller enkelte dele som skole, uddannelse, kammerater el.
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
Flyt mod Vest

Flyt mod Vest

En samlet profileringsportal, hvor der vises og fortælles om Vestjyllands mange attraktive værdier, idrætten og kulturen, vores høje serviceniveau, institutionslivet, de spændende arrangementer og initiativer og meget, meget mere.
Og der er naturligvis høj fokus på de mange jobmuligheder, erhvervslivet har..
Kategori: Samfund & Politik » Bynet & Portaler
Fonden Kanonen

Fonden Kanonen

Fonden Kanonen er beliggende i Hadsten i Jylland og er et bosted for børn og unge. Vi har plads til 40 unge i alt og de er fordelt på 30 satellitpladser og 10 opholdspladser.

Vores fokus er altid på den enkelte unge og dennes behov for behandling. Derfor foretages der altid en individuel vurdering, som sikrer at der tages højde for alt tænkeligt.

Ved at besøge vores hjemmeside kan du blive meget klogere på vores behandlingstilbud, vore.
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
Fonden Kærbo i Sønderborg

Fonden Kærbo i Sønderborg

Region Syddanmark, psykiatrisk botilbud for voksne. KærBo er en selvejende institution under Region Syddanmark.

Fonden KærBo er etableret i henhold til gældende lovgivning. Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for personer over 18 år, med en eksempelvis særlige sociale vanskeligheder.

Fonden tilbyder imidlertidigt eller længerevarende ophold i henhold til servicelovens § 107..
Kategori: Samfund & Politik » Bo & Naboskaber
Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der primært fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven.

Du har også mulighed for at ringe til Forbrugerstyrelsens hotline mandag-fredag mellem 9-12 og torsdag ligeledes 15-19 på telefon..
Kategori: Samfund & Politik » Tilsynsmyndighed
Forbrugsforeningen af 1886

Forbrugsforeningen af 1886

Forbrugsforeningen er Danmarks største indkøbsforening.

Forbrugsforeningen har nu 247.000 kortholdere fordelt på 179.500 medlemsfamilier - dette gør os til Danmarks største indenlandske betalingskort i de tilknyttede forretninger, næst efter dankortet.

Hver gang vores medlemmer benytter Forbrugsforeningens betalingskort i én af de ca. 4.500 forretninger, som foreningen samarbejder med, optjener de bonus - normalt 9%. Forbrugsforening.
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
Forening af Engelsktalende Håndværkere fra EU

Forening af Engelsktalende Håndværkere fra EU

EngelskService er en forening af erhvervsdrivende fra de nye EU lande, der har etableret eget firma i Danmark inden for bl.a. vinduespolering, rengøring, ejendomsservice, handyman opgaver og byggeri. Medlemmernes service foregår på Engelsk. EngelskService.dk har et indeks over medlemsfirmaerne og deres telefon numre m.v..
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
Foreningen Far til Støtte for Børn & Forældre

Foreningen Far til Støtte for Børn & Forældre

Vi er en landsdækkende medlemsforening, som tager udgangspunkt i, at børn har ret til begge forældres kærlighed, omsorg og beskyttelse - også når forældrene ikke bor sammen.
Alt vores arbejde udføres ulønnet..
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
Foreningen Mor og Far

Foreningen Mor og Far

Foreningen Mor og Far rådgiver forældre omkring samvær, samarbejde, forældremyndighed og lignende.

Alle rådgivere arbejder ulønnet og frivilligt. Overvej evt. selv at blive frivillig i foreningen.

Der er brug for alle slags folk. F.eks. jurister, journalister, it folk, grafikere o.s.v..
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
Forsvaret

Forsvaret

Forsvaret som vi kender det er delt op i 3 hovedgrupper.
Hæren, søværnet og flyvevåbnet. Forsvarskommandoen er en værnsfælles myndighed med ca. 300 medarbejdere - heraf er ca. 40 procent civile.

Forsvarskommandoen består af Forsvarschefen og Forsvarsstaben. Forsvarsstaben er opdelt i 4 sideordnede stabe, et ledelsessekretariat og et kommunikationssekretariat.

Forsvarskommandoen er Forsvarets overordnede, koordinerende og styrende myn.
Kategori: Samfund & Politik » Beredskab
Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet

Mission Forsvarsministeriets departement skal betjene ministeren og skabe et grundlag for en visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik samt udøve den overordnede ledelse af ministerområdet.

Vision Forsvarsministeriets departement vil med udgangspunkt i ministerens behov arbejde for en yderligere målrettethed i ministerbetjeningen samt være - og blive opfattet som - dagsordensættende i forhold til såvel strategisk udvikling som k.
Kategori: Samfund & Politik » Ministerium
Forum Horsens

Forum Horsens

Horsens internationale mødested for idræt, koncerter, konferencer og andre større arrangementer. september 2004. Forum Horsens byder på nogle særdeles prægtige og moderne faciliteter til det professionelle kultur- og idrætsliv. Forum Horsens er stedet, hvor publikum er på hjemmebane. Forum Horsens er nutidens og fremtidens - scene for internationale topnavne inden for både sport og underholdning - suveræne hjemmebane for nationale og .
Kategori: Samfund & Politik » Bynet & Portaler
Forældreansvarsloven må ændres

Forældreansvarsloven må ændres

Forældreansvarsloven må ændres, barnets tarv respekteres nemlig ikke, og børn kommer i klemme.

I teorien lyder det vældig fornuftigt, at mor og far skal se at finde ud af det sammen.

Men i praksis har loven ført til masser af tragedier, fordi børn og voksne ikke kan holde til at have konfliktfyldte liv i årevis..
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
Forældreforeningen Kirkebæk

Forældreforeningen Kirkebæk

Forældreforeningen Kirkebæk er en frivillig forening af forældre til børn med multiple funktionsnedsættelser. Foreningen er stiftet med det hovedformål at få etableret bofællesskaber og/eller botilbud til netop denne målgruppe af unge over 18 år med fysisk og psykisk udviklingshæmning og manglende verbalt sprog.

Over hele landet er der en udtalt mangel på boliger til denne målgruppe. Som alle andre foræl.
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
fut i felding.dk

fut i felding.dk

Fut I Felding er hjemmesiden for Nr. Feldings byfest som afholdes hvert år i uge 22.
Vi modtager gern gode ideer og i kan frit bruge vores ideer. Fut løber over 3 dage ,og vi bestræber os for at lave noge for alle aldersgrupper..
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
Gludsted

Gludsted

Landsbyen Gludsted er en lille aktiv landsby med cirka 300 engagerede borgere.
Gludsted har et rigt foreningsliv og der er både Friskole og Købmand i byen.
Gludsted er beliggende i Midtjylland i Ikast-Brande kommune..
Kategori: Samfund & Politik » Bynet & Portaler
Google Maps via Netkvik

Google Maps via Netkvik

Netkvik præsenterer Google Maps i fuldskærmsformat. Unikke funktioner:
(1) Kan vise koordinaterne ved musemarkøren,
(2) Klik en rute, og
(3) Få en link til dit eget kort.
Men Klik en rute kan du lave en rute med op til 12 punkter. Du kan indsætte og flytte punkter, og du kan lave en rundtur. Ingen andre kort har alle disse funktioner..
Kategori: Samfund & Politik » Kort & Vej
Greve Vejviser

Greve Vejviser

Søg lokalt i hele Greve! Greve Vejviser er nu på internettet.
Brug for en vejviser på nettet, hvor du finder alle firmaer, foreninger og forretninger i Greve, Karlslunde og Tune?
Her har du Greve Vejviser!.
Kategori: Samfund & Politik » Bynet & Portaler
Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Information og oplysninger om Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, beliggende ved Hostrup Strand.
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
Hadsund - på kanten af nordjylland

Hadsund - på kanten af nordjylland

hadsundby.dk har siden 30. august 2008 været under udvikling og beskriver Hadsund i tekst, billeder, og med tiden lyd og video.

Vi håber, at den kan blive hjemsted på nettet for hadsundere, hvor man samler alt på et sted. Samtidig skal man kunne se hvordan 9560 Hadsund i mariagerfjord kommune blev til, hvordan den har udviklet sig og hvordan dens fremtid vil forme sig.

Men alt dette kan ikke lade sig gøre uden hjælp fra jer, og vi håber .
Kategori: Samfund & Politik » Bynet & Portaler