tilmeld link

Samfund & Politik

Det offentlige har en stor base af hjemmesider liggende klar med gode informationer til de Danske borgere. Vi forsøger her at samle dem sammen så man nemt kan finde sin offentlige myndighed.
Tilføj endelig nye sider vi ikke har.

3
4,3
 Stem
Culture of Trust

Culture of Trust

Culture Of Trust er et initiativ, der har til formål at dæmme op for Frygtens kultur, som i stort omfang har sat dagsordenen efter 11. september 2001.
Tanken bag initiativet er, at skabe bro mellem mennesker, på tværs af kultur, religion, nationalitet og hudfarve.
Det skal ske ved at finde, styrke og udbrede nogle få fælles og grundlæggende værdier, som alle mennesker kan tilslutte sig.
Grundlæggende handler det om, at gensidig re.
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
15
3,9
 Stem
Dagplejerne.dk

Dagplejerne.dk

Hjemmesiden, hvor forældre og andre interesserede kan få et indblik i hvilke private dagplejere der er i Brønderslev kommune og hvad vi kan tilbyde børn og deres forældre.
Her er en beskrivelse af alle private dagplejere i Gl.Dronninglund Kommune. Der er ligeledes billeder af vores fælles arrangementer..
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
9
4,1
 Stem
Danmarks Løver

Danmarks Løver

Danmarks Løver - modstandsbevægelsen mod Dansk Folkepartis besættelsesmagt: Ressourcesamling og inspiration til kritik af den ensretning, som samfundet er underlagt i kraft af Dansk Folkepartis indflydelse..
Kategori: Samfund & Politik » Samfundskritik
42
3,9
 Stem
Danmarkskort

Danmarkskort

Find vej, find sted eller find rutebeskrivelse. Danmarkskort.dk er hurtig og helt enkel kort over Danmmark og hele verden.

Danmarkskort.dk er en gratis tjeneste. I samarbejde med Google og Internet.dk

Virksomheder kan nemt og gratis tilmelde egen forretning til Danmarkskortet.
Kategori: Samfund & Politik » Kort & Vej
9
4,2
 Stem
Dansk Institut for Militære Studier

Dansk Institut for Militære Studier

Mød forskere ved dansk institut for militære studier. Dansk og international forsvarspolitik behandles her - nye vinkler og indsigter.

Dansk Institut for Militære Studier er enforskninginstitut..
Kategori: Samfund & Politik » Institutter
5
4,0
 Stem
Dansk Skovforening

Dansk Skovforening

Skovbrugets brancheorganisation. Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes muligheder for at bevare og udvikle naturværdier..
Kategori: Samfund & Politik » Organisationer
8
3,3
 Stem
De Frivilliges Hus (DFH) Viborg

De Frivilliges Hus (DFH) Viborg

De Frivilliges Hus har som opgave at støtte, inspirere og udbrede kendskabet til det frivillige sociale arbejde i Viborg Kommune.

De Frivilliges Hus samarbejder med godt 100 foreninger, som hver især yder en uvurderlig indsats indenfor det frivillige sociale område.

De Frivilliges Hus har kontor i Vesterbrogade 1 i Viborg, hvor vi også stiller kontorfaciliteter og mødelokaler til rådighed for foreningerne. Satellitkontorer findes i Bjerringbr.
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
3
3,0
 Stem
De Jura Studerendes Retshjælp

De Jura Studerendes Retshjælp

De Jura Studerendes Retshjælp er en frivillig organisation af jurastuderende ved Syddansk Universitet i Odense, der tilbyder gratis retshjælp til private enten telefonisk eller pr. e-mail. Se flere oplysninger på hjemmesiden.
Kategori: Samfund & Politik » Organisationer
1
4,0
 Stem
DEH - europeanhouse.org

DEH - europeanhouse.org

DEH er en non-profit humatær forening. DEH er en organisation, der kommer til, når nødhjælpen stopper eller de offentlige systemer ikke slår til pga. kasse- og diagnosetænkning, når der skal laves "skæve" løsning for at give muligheder for liv! Og ikke bare overlevelse. Vi arbejder med projekter i Danmark og internationalt - især i postkommunistiske landde.deh er medlemsbaseret..
Kategori: Samfund & Politik » Organisationer
5
4,0
 Stem
delebarn.dk

delebarn.dk

Her kan forældre til delebørn samarbejde om at få børnenes hverdag til at fungere.
Der er værktøjer (kalender, barnets bog, opslagstavle mm.) og rådgivning (psykolog, advokat og socialrådgiver).

På bloggen kan man læse og kommentere en bred vifte af indlæg, med fællesnævneren: delebørn. Og man kan deltage i forum..
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
11
3,8
 Stem
Den Usynlige Pensel

Den Usynlige Pensel

Denup.dk er et pædagogisk udviklingsprojekt, der har til formål at beskrive metoder og arbejdsformer til at styrke små børns indre billeddannelse som en del af sprogarbejdet i dagtilbud..
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
9
4,1
 Stem
Det danske hus - Hjælp de ældre i Rumænien

Det danske hus - Hjælp de ældre i Rumænien

Under ferieophold i Bagaciu, Rumænien blev en gruppe Danskere opmærksomme på mangelen på plejehjem til enlige der ikke længere kan klare sig i eget hjem..

I samarbejde med Schreiber-tours stiftede man i 2006 en støtteforening med det formål at bygge et plejehjem.

Det står nu færdigt - klar til indflytning.
Støtteforeningens kontingentindtægter samt indtægt ved salg af genbrugstøj går ubesk&.
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
21
3,8
 Stem
DF - Dansk Folkeparti

DF - Dansk Folkeparti

Den klare linje i principprogrammet er som hidtil vort varme og stærke nationale sindelag.

I Dansk Folkeparti er vi stolte af Danmark; vi elsker vort fædreland, og vi føler en historisk forpligtelse til at værne om landet, folket og den danske arv.

Med denne forpligtelse følger nødvendigheden af et stærkt forsvar samt trygge og sikre grænser. Kun i et frit Danmark kan landet udvikle sig efter folkets vilje..
Kategori: Samfund & Politik » Partier
1
4,0
 Stem
DSI Andromeda

DSI Andromeda

DSI Andromeda, opholdssted for unge fra 15 år stedet drive Skonnerten Jylland, med internskole, vi tilbyder nu også en treårig maritim STU, den eneste af sin art i Danmark, den pædagogiske linie på stedet er anderkendende pædagogi og relationspædagogik.
Kategori: Samfund & Politik » Opholdssted & Institution
8
3,9
 Stem
Dyrenes SOS

Dyrenes SOS

Hvad er Dyrenes SOS?
Dyrenes SOS er en dyreværnsorganisation hvis formål er, at forbedre vilkårene for gadedyr i udlandet, som ofte lever en meget kummerlig tilværelse.
Gennem ABC programmer (animal birth control), foretager vi behandling, neutralisering, mærkning samt rabiesvaccination af hunde- og kattepopulationen i udvalgte områder.
Derefter bliver dyrene genudsat i lokalområdet, hvor de vil blive passet af lokale foderværter.
Ti.
Kategori: Samfund & Politik » Organisationer
5
3,2
 Stem
Efterværn Syd

Efterværn Syd

EfterVærn Syd et efterværns-/udslusnings-tilbud i Region Syddanmark.
Tilbudet er målrettet til unge mellem 15 og 23 år, som - fx. efter et institutionsophold - har behov for et trygt og struktureret sikkerhedsnet samtidig med at de udvikler individuelle og sociale kompetencer til at kunne klare sig selvstændigt..
Kategori: Samfund & Politik » Opholdssted & Institution
9
3,4
 Stem
Emmedsbo Mølle

Emmedsbo Mølle

Emmedsbo er et socialpædagogisk udviklings- og bo tilbud til unge i alderen 14 - 18 - 23 år.
Behandlingen/ pædagogikken på Emmedsbo tager udgangspunkt i den enkelte og er funderet på en Psykodynamisk tænkning.
Derfor er opholdet tilrettelagt således at den unge får tildelt en primær og en sekundær kontaktperson. Relationen mellem den unge og dennes kontaktpersoner en væsentlig del af det pædagogiske arbejde.
Det er kontaktpersonens opgave, at udvikle og vedligeholde relationen, for t.
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
10
4,3
 Stem
Energitilsynet

Energitilsynet

Energitilsynet er en dansk uafhængig myndighed, som fører et aktivt og fremadrettet tilsyn med den danske energisektor: Elektricitet, naturgas og fjernvarme.

Energitilsynet arbejder for at sikre effektive og gennemsigtige energimarkeder i Danmark blandt monopolselskaberne.

Tilsynet bidrager dermed til, at danske husholdninger, virksomheder og andre får den nødvendige energi til rimelige og gennemsigtige priser og på rimelige vilkår..
Kategori: Samfund & Politik » Tilsynsmyndighed
20
3,7
 Stem
Enhedslisten - Liste Ø

Enhedslisten - Liste Ø

Enhedslistens politik tager udgangspunkt i fællesskabet som samfundets bærende kraft.

Fællesskabet skaber også forudsætningerne for det enkelte menneskes mulighed for fri udfoldelse.

Enhedslisten arbejder for et samfund, hvor alle skal have samme muligheder for bolig, arbejde og uddannelse.
Og hvor der er plads til alle, uanset køn, alder, seksuel orientering, tro eller etnisk oprindelse. Samfundet har brug for alles ressourcer. Det g&aeli.
Kategori: Samfund & Politik » Partier
3
4,0
 Stem
FDM

FDM

FDM er danmarks største forbrugerorganisation. Foreningen er en tværpolitisk organisation, der taler bilismens sag. Ikke for bilismens egen skyld, men ud fra en erkendelse af, at bilen er et nødvendigt værktøj for at få arbejds- og familielivet til at hænge sammen og dermed også en af forudsætningerne for fortsat vækst i samfundet..
Kategori: Samfund & Politik » Organisationer
10
3,5
 Stem
Flyt mod Vest

Flyt mod Vest

En samlet profileringsportal, hvor der vises og fortælles om Vestjyllands mange attraktive værdier, idrætten og kulturen, vores høje serviceniveau, institutionslivet, de spændende arrangementer og initiativer og meget, meget mere.
Og der er naturligvis høj fokus på de mange jobmuligheder, erhvervslivet har..
Kategori: Samfund & Politik » Bynet & Portaler
1
4,0
 Stem
Fonden Damkjærgaard Børkop

Fonden Damkjærgaard Børkop

Vi er et bosted for psykisk syge og udviklingshæmmede og vi hjælper mænd og kvinder under § 107 og § 108 samt unge under 18 år jf. § 66 fra hele landet.
Vi hjælper udviklingshæmmede og psykisk syge, unge som ældre, fra hele landet..
Kategori: Samfund & Politik » Bo & Naboskaber
5
4,2
 Stem
Fonden Kanonen

Fonden Kanonen

Fonden Kanonen er beliggende i Hadsten i Jylland og er et bosted for børn og unge. Vi har plads til 40 unge i alt og de er fordelt på 30 satellitpladser og 10 opholdspladser.

Vores fokus er altid på den enkelte unge og dennes behov for behandling. Derfor foretages der altid en individuel vurdering, som sikrer at der tages højde for alt tænkeligt.

Ved at besøge vores hjemmeside kan du blive meget klogere på vores behandlingstilbud, vores værdier og se billeder fra Kanonen..
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
6
3,8
 Stem
Fonden Kærbo i Sønderborg

Fonden Kærbo i Sønderborg

Region Syddanmark, psykiatrisk botilbud for voksne. KærBo er en selvejende institution under Region Syddanmark.

Fonden KærBo er etableret i henhold til gældende lovgivning. Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for personer over 18 år, med en eksempelvis særlige sociale vanskeligheder.

Fonden tilbyder imidlertidigt eller længerevarende ophold i henhold til servicelovens § 107..
Kategori: Samfund & Politik » Bo & Naboskaber
0
0,0
 Stem
Fonden Sparta

Fonden Sparta

Sparta er et socialpædagogisk tilbud til børn og unde i alderen fra 12 til 23 år. Sparta er godkendt af Herning kommune efter loven om social service - Og kan blandt andet tilbyde: akutanbringelse, individuelle udslusningsløsninger, pædagogisk observation, psykologisk observation, opholdstedspladser og meget mere. Alt sammen med fokus på det enkelte menneskes muligheder samt potientiale..
Kategori: Samfund & Politik » Børn & Unge
10
4,3
 Stem
Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der primært fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven.

Du har også mulighed for at ringe til Forbrugerstyrelsens hotline mandag-fredag mellem 9-12 og torsdag ligeledes 15-19 på telefon..
Kategori: Samfund & Politik » Tilsynsmyndighed
38
3,8
 Stem
Forbrugsforeningen af 1886

Forbrugsforeningen af 1886

Forbrugsforeningen er Danmarks største indkøbsforening.

Forbrugsforeningen har nu 247.000 kortholdere fordelt på 179.500 medlemsfamilier - dette gør os til Danmarks største indenlandske betalingskort i de tilknyttede forretninger, næst efter dankortet.

Hver gang vores medlemmer benytter Forbrugsforeningens betalingskort i én af de ca. 4.500 forretninger, som foreningen samarbejder med, optjener de bonus - normalt 9%. Forbrugsforening.
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
3
3,7
 Stem
Foreningen Far til Støtte for Børn & Forældre

Foreningen Far til Støtte for Børn & Forældre

Vi er en landsdækkende medlemsforening, som tager udgangspunkt i, at børn har ret til begge forældres kærlighed, omsorg og beskyttelse - også når forældrene ikke bor sammen.
Alt vores arbejde udføres ulønnet..
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
9
4,0
 Stem
Foreningen Mor og Far

Foreningen Mor og Far

Foreningen Mor og Far rådgiver forældre omkring samvær, samarbejde, forældremyndighed og lignende.

Alle rådgivere arbejder ulønnet og frivilligt. Overvej evt. selv at blive frivillig i foreningen.

Der er brug for alle slags folk. F.eks. jurister, journalister, it folk, grafikere o.s.v..
Kategori: Samfund & Politik » Foreninger
7
4,1
 Stem
Forsvaret

Forsvaret

Forsvaret som vi kender det er delt op i 3 hovedgrupper.
Hæren, søværnet og flyvevåbnet. Forsvarskommandoen er en værnsfælles myndighed med ca. 300 medarbejdere - heraf er ca. 40 procent civile.

Forsvarskommandoen består af Forsvarschefen og Forsvarsstaben. Forsvarsstaben er opdelt i 4 sideordnede stabe, et ledelsessekretariat og et kommunikationssekretariat.

Forsvarskommandoen er Forsvarets overordnede, koordinerende og styrende myndighed. Øverste chef for Forsvarskommandoen.
Kategori: Samfund & Politik » Beredskab