tilmeld link

Samfund & Politik -» Ministerium

Her kan du finde genveje til de forskellige danske ministerier der er. Regeringen laver tit om og rykker rundt på de forskellige ansvarsområder, men vi forsøger at holde styr på dem her.
5
4,2
 Stem
Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet

Mission Forsvarsministeriets departement skal betjene ministeren og skabe et grundlag for en visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik samt udøve den overordnede ledelse af ministerområdet.

Vision Forsvarsministeriets departement vil med udgangspunkt i ministerens behov arbejde for en yderligere målrettethed i ministerbetjeningen samt være - og blive opfattet som - dagsordensættende i forhold til såvel strategisk udvikling som k.
4
4,0
 Stem
Klima- og Energiministeriet

Klima- og Energiministeriet

Klimaministeriet og Energiministeriet blev oprettet i 2007 som led i regeringens plan om at skabe et mere bæredygtigt samfund Klima- og Energiministeriet blev oprettet den 23. november 2007.

Ministeriet beskæftiger sig med den nationale og internationale klimaindsats, energiområdet (herunder affaldsforbrændingsanlæg), nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland og meteorologi.
Baggrunden for ministeriets oprettelse er regerin.
10
4,0
 Stem
Kulturministeriet

Kulturministeriet

Kulturministeriet dækker over rigtig mange områder og det kan være svært for den enkelte borger at finde ud af hvad der er hvor.
Postvæsenet, folkehøjskolerne og naturfredningen i perioder har hørt hjemme i Kulturministeriet, er blot eksempler på områder. I dag dækker ministeriets ressortområde: Skabende kunst, musik, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, bygningsfredning og -bevaring, arkæologi og fortidsminder .
4
4,0
 Stem
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Ministeriet varetager policy-, forvaltnings-, drifts-, koordinations- og samspilsopgaver m.v. på og mellem disse områder.

Videnskabsministeriet arbejder for at gøre Danmark til et førende iværksætter- og vidensamfund med uddannelser i verdensklasse, og for at skabe de bedste muligheder for borgere og virksomheder for at virkeliggøre visionen om Danmark som netværkssamfund.

Videnskabsministeriet er sammensat af: IT- og Telestyrels.
3
4,3
 Stem
Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen

Står for ansvaret med at varetage en række opgaver, der er knyttet til udvikling af bibliotekernes virksomhed.

Kulturstyrelsen har ansvaret for at fastholde det samarbejdende biblioteksvæsen og for udbygning af samarbejdet mellem de forskellige bibliotekstyper i Danmark.

Biblioteksrådet er rådgivende for Bibliotek og Medier i spørgsmål, der vedrører samarbejdet mellem biblioteker eller som har generel interesse for bibliotekerne..