tilmeld link

Samfund & Politik -» Stat & Amt


Under Stat og Amt finder du forskellige links til offentlige myndigheder, så du kan følge med i samfund og politik. Den danske stat administrerer masser af forskellige ting, mens amternes opgaver nu er fordelt mellem stat og kommune

Folketinget - ft.dk

Folketinget - ft.dk Anbefalet webside!

Der er udskrevet Valg! 15. september afholdes der folketingsvalg i Danmark.

Folketingets informationssystem, Mødeplaner, dagsordener, Tingets sammensætning, lovforslag, beslutninger og live streaming af forhandlingerne i folketingssalen.

Nyt website er gået i luften d. 6 oktober 2009 efter et års forsinkelse..
Banedanmark

Banedanmark

Banedanmarks hjemmeside. Banedanmark er en jernbanevirksomhed, der driver og udvikler det statslige danske jernbanenet.
Aktuel information om togenes afgangs- og ankomsttider. Information om større anlægs- og fornyelsesprojekter på jernbanen..
Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde oplysninger om Miljøstyrelsens arbejdsområder, pressemeddelelser, publikationer, nyhedsblade, handlingsplaner.
Statsforvaltningerne

Statsforvaltningerne

Statsforvaltningerne er selvstændige regionale institutioner, som udfører opgaver for forskellige ministerier.
Statsforvaltningerne opstod den 1. januar 2007, da de 15 statsamter blev nedlagt som et led i kommunalreformen.