tilmeld link

Samfund & Politik -» Stat & Amt

Under Stat og Amt finder du forskellige links til offentlige myndigheder, så du kan følge med i samfund og politik. Den danske stat administrerer masser af forskellige ting, mens amternes opgaver nu er fordelt mellem stat og kommune
59
3,9
 Stem
Folketinget - ft.dk

Folketinget - ft.dk Anbefalet webside!

Der er udskrevet Valg! 15. september afholdes der folketingsvalg i Danmark.

Folketingets informationssystem, Mødeplaner, dagsordener, Tingets sammensætning, lovforslag, beslutninger og live streaming af forhandlingerne i folketingssalen.

Nyt website er gået i luften d. 6 oktober 2009 efter et års forsinkelse..
5
3,4
 Stem
Banedanmark

Banedanmark

Banedanmarks hjemmeside. Banedanmark er en jernbanevirksomhed, der driver og udvikler det statslige danske jernbanenet.
Aktuel information om togenes afgangs- og ankomsttider. Information om større anlægs- og fornyelsesprojekter på jernbanen..
2
3,5
 Stem
Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde oplysninger om Miljøstyrelsens arbejdsområder, pressemeddelelser, publikationer, nyhedsblade, handlingsplaner.
6
3,5
 Stem
Statsforvaltningerne

Statsforvaltningerne

Statsforvaltningerne er selvstændige regionale institutioner, som udfører opgaver for forskellige ministerier.
Statsforvaltningerne opstod den 1. januar 2007, da de 15 statsamter blev nedlagt som et led i kommunalreformen.