tilmeld link

Samfund & Politik -» Opholdssted & Institution


Her kan du finde en række af danske opholdssteder og institutioner som kan findes i vores samfund

Børnehjemmet Sanderumhus

Børnehjemmet Sanderumhus

Børnehjemmet Sanderumhus modtager børn og unge i alderen fra 0 - 18/23 år, som har væsentlig behov for socialpædagogisk støtte og socialpædagogisk behandling.

Det er institutionens vigtigste opgave, at give barnet og den unge omsorg, tryghed og forståelse, som er grundlaget for en god og sund udvikling..
DSI Andromeda

DSI Andromeda

DSI Andromeda, opholdssted for unge fra 15 år stedet drive Skonnerten Jylland, med internskole, vi tilbyder nu også en treårig maritim STU, den eneste af sin art i Danmark, den pædagogiske linie på stedet er anderkendende pædagogi og relationspædagogik.
Efterværn Syd

Efterværn Syd

EfterVærn Syd et efterværns-/udslusnings-tilbud i Region Syddanmark.
Tilbudet er målrettet til unge mellem 15 og 23 år, som - fx. efter et institutionsophold - har behov for et trygt og struktureret sikkerhedsnet samtidig med at de udvikler individuelle og sociale kompetencer til at kunne klare sig selvstændigt..
Elmegaards Børn & Unge

Elmegaards Børn & Unge

Et socialpædagogisk opholdssted, et behandlingstilbud for børn og unge 6-17 år med forskellige psykosociale og adfærdsmæssige problemer. bla. OCD, ADHD.
Opholdsstedets værdier bygger bl.a. på et humanistisk menneskesyn og et omsorgsfuldt, trygt, anerkendende og udviklende hjem..
Haugårdhus og Viben Opholdssted for børn og unge STU

Haugårdhus og Viben Opholdssted for børn og unge STU

HAUGAARDHUS et Socialpædagogisk behandlingshjem med 2 afdelinger børnene/unge med intern skole VIBEN et Socialpædagogisk Behandlingsssted med plads ti drenge der har lidt et massivt omsorgssvigt STU 9632 Møldrup Nordjylland.
Klosterbo

Klosterbo

Klosterbo ligger midt i Faaborg og har eksisteret siden 1986.
Det er en selvejende instution med opholdssted for 8 voksne beboer med psykiske lidelser, som både er diagnostik afklarede og færdigbehandlet.
Lysholmgård

Lysholmgård

Pensionen Lysholmgård er en udslusningspension under Kriminalforsorgen. Her afsones den sidste del af en fængselsstraf på en måde, der gør, at afsonere kan genoptage tilknytning til netværk, familie, arbeje, uddannelse o.a..
Opholdsstedet Damkærgaard

Opholdsstedet Damkærgaard

Opholdsstedet er bygget op på et landbrug. Dorte og Børge bor i stuehuset.
Udbygningerne er indrettede til opholdssted. Alle børn har eget værelse, der er møbleret. Der er fine fællesfaciliteter og masser af udenomsplads til leg efter fri fantasi.
Der lægges vægt på, og arbejdes på at stedet fremtræder meget hjemligt..
Opholdsstedet Holmstrup ApS

Opholdsstedet Holmstrup ApS

Knagebjerggaard og Holmstrup er to opholssteder med to forskellige målgrupper. Fælles for begge steder er at de er rettet mod unge.
Børn og familier er selv eksperter på deres eget liv, og vi er deres redskaber til at udvikle egne ressourcer til at komme videre i den proces som de/vi er en del af..
Socialpædagogisk opholdssted Bøgelund

Socialpædagogisk opholdssted Bøgelund

Bøgelund Udviklingscenter ved Hopballe, Jelling er et socialpædagogisk opholdssted/døgninstitution. Et behandlingssted/behandlingstilbud for unge.

Her på den gamle herregård Bøgelund ved Hopballe uden for Jelling får den unge de trygge, frie og samtidig faste rammer..
Udviklingscenter Grunnetsgade

Udviklingscenter Grunnetsgade

Udviklingscenter Grunnetsgade er et tilbud til unge om botræning/jobtræning.
Tilbuddet er målrettet til unge mellem 15 og 23 år, som har behov for et trygt og struktureret sikkerhedsnet samtidig med at de udvikler individuelle og sociale kompetencer til at kunne klare sig selvstændigt..