tilmeld link

Samfund & Politik -» Beredskab

Forskellige former for beredskabs links er samlet her
23
3,4
 Stem
BeredskabsInfo

BeredskabsInfo

Over 700 sider med nyheder og baggrundsinformation om redningsberedskabet, ambulancetjenesten og Falck. Gratis abonnement på nyhedsbrev. Mailingliste om brand- og redningsindsatser samt aktuelle indsatsbilleder, videoclips og materielnyheder.
5
3,6
 Stem
Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen vi også kender under navnet: Civilforsvaret, er en myndighed under Forsvarsministeriet og er delt op i forskellige typer af beredskab.
Bla. har de et operationelt beredskab fordelt nationalt og internationalt.
Desuden kemisk beredskab og nukleart beredskab.
Læs mere om Beredskabsstyrelsen på deres hjemmeside.
39
3,3
 Stem
Brand-Ishoj

Brand-Ishoj

Freelance fotograf der leverer professionelle billeder fra brand og rednings aktioner primært i Ishøj kommune.
Leverer billeder til lokalaviser, landsdækkende medier lokal tv og lignende. Samarbejder med Ishøj Brandvæsen om indsatsbilleder..
16
1,9
 Stem
Center for Kemisk Beredskab

Center for Kemisk Beredskab

Informationssystemet om farlige stoffer til brug ved indsats ved akutte uheld med farlige stoffer. Beslutningsstøtte til indsatsledere-politi og -redningsberedskab..
7
4,1
 Stem
Forsvaret

Forsvaret

Forsvaret som vi kender det er delt op i 3 hovedgrupper.
Hæren, søværnet og flyvevåbnet. Forsvarskommandoen er en værnsfælles myndighed med ca. 300 medarbejdere - heraf er ca. 40 procent civile.

Forsvarskommandoen består af Forsvarschefen og Forsvarsstaben. Forsvarsstaben er opdelt i 4 sideordnede stabe, et ledelsessekretariat og et kommunikationssekretariat.

Forsvarskommandoen er Forsvarets overordnede, koordinerende og styrende myndighed. Øverste chef for Forsvarskommandoen.
20
3,2
 Stem
Hjemmeværnet

Hjemmeværnet

Hjemmeværnet er til stede i hele landet og repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning.
De vigtigste opgave er at forebygge krig og arbejde for en fredelig udvikling i verden.
Organisation er landsdækkende og har sine rødder i modstandsbevægelsen.
Det frivillige korps består af mennesker fra alle lag i samfundet, der har en grundlæggende forsvarsvilje, og en tro på den enkelte borgers ret til at bidrage til forsvaret af Danmark..
25
3,8
 Stem
PTRKMP - Patruljekompagni

PTRKMP - Patruljekompagni

PTRKMP er den danske militære forkortelse for enhedstypen: Patruljekompagni. Et patrujlekompagni (PTRKMP) er en underafdeling i hæren der kan udsende et antal patruljer i rollen som fjernopklaringsenhed.

PTRKMP HOK er det eneste tilbageværende PTRKMP i forsvaret..
0
0,0
 Stem
SSR - Særlig Støtte & Rekognoscering

SSR - Særlig Støtte & Rekognoscering

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) hed tidligere: Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando. SSR er specialiseret i informationsindhentning og patruljetjeneste, og støtter løsningen af Forsvarets nationale og internationale opgaver..