tilmeld link

Samfund & Politik -» Beredskab


Forskellige former for beredskabs links er samlet her

112ishoj

112ishoj

112ishoj er en side der indeholder billeder fra redningsindsatser fra Ishøj og omegn. en side der kommer til at indeholde kommentarer mv. fra forskellige større redningsaktioner.
Siden vil også komme til at indeholde almindelige billeder, taget i forskellige situationer..
Beredskabsforum.dk

Beredskabsforum.dk

består af godt 10 forummer om en række forskellige emner indenfor beredskabet, politiet m.v..
BeredskabsInfo

BeredskabsInfo

Over 700 sider med nyheder og baggrundsinformation om redningsberedskabet, ambulancetjenesten og Falck. Gratis abonnement på nyhedsbrev. Mailingliste om brand- og redningsindsatser samt aktuelle indsatsbilleder, videoclips og materielnyheder.
Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen vi også kender under navnet: Civilforsvaret, er en myndighed under Forsvarsministeriet og er delt op i forskellige typer af beredskab.
Bla. har de et operationelt beredskab fordelt nationalt og internationalt.
Desuden kemisk beredskab og nukleart beredskab.
Læs mere om Beredskabsstyrelsen på deres hjemmeside.
Brand-Ishoj

Brand-Ishoj

Freelance fotograf der leverer professionelle billeder fra brand og rednings aktioner primært i Ishøj kommune.
Leverer billeder til lokalaviser, landsdækkende medier lokal tv og lignende. Samarbejder med Ishøj Brandvæsen om indsatsbilleder..

Center for Kemisk Beredskab

Informationer om farlige stoffer og kampstoffer, fra Beredskabsstyrelsen.
Forsvaret

Forsvaret

Forsvaret som vi kender det er delt op i 3 hovedgrupper.
Hæren, søværnet og flyvevåbnet. Forsvarskommandoen er en værnsfælles myndighed med ca. 300 medarbejdere - heraf er ca. 40 procent civile.

Forsvarskommandoen består af Forsvarschefen og Forsvarsstaben. Forsvarsstaben er opdelt i 4 sideordnede stabe, et ledelsessekretariat og et kommunikationssekretariat.

Forsvarskommandoen er Forsvarets overordnede, koordinerende og styrende myn.
Hjemmeværnet

Hjemmeværnet

Hjemmeværnet er til stede i hele landet og repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning.
De vigtigste opgave er at forebygge krig og arbejde for en fredelig udvikling i verden.
Organisation er landsdækkende og har sine rødder i modstandsbevægelsen.
Det frivillige korps består af mennesker fra alle lag i samfundet, der har en grundlæggende forsvarsvilje, og en tro på den enkelte borgers ret til at bidrage til forsvaret af Danm.
Lejre Brandvæsen

Lejre Brandvæsen

Lejre Brandvæsen er en del af Lejre Kommunes beredskab.
Til dagligt servicere vi godt 27.000 mennesker og virksomheder. Lejre Brandvæsen sikre, at hjælpen altid er fremme indenfor 15 min.
Lejre Brandvæsens hovedopgaver er naturligvis brandslukning, men vi udfører også mange andre operative ydelser såsom, redning, frigørelse af fastklemte ved bl.a. trafikuheld, bådberedskab, forurening, følgeskadebekæmpelse, nødbe.
PTRKMP - Patruljekompagni

PTRKMP - Patruljekompagni

PTRKMP er den danske militære forkortelse for enhedstypen: Patruljekompagni. Et patrujlekompagni (PTRKMP) er en underafdeling i hæren der kan udsende et antal patruljer i rollen som fjernopklaringsenhed.

PTRKMP HOK er det eneste tilbageværende PTRKMP i forsvaret..